ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 89 คน
senior image จองเวลา
นาบุญ อักษรฬ

(1)

วางแผนอ่านหนังสือ
#ไทย
#สังคม
#จีน
#นักดนตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาจีน
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่ดีดี้ ArtsCU

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#TGAT
#นักดนตรี
#นักเขียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาไทย
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ฟิล์ม RxCU82

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
nropahttun

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่แพรี่ เอแบค'59 แอร์โฮสเตส Qatar Airways

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#บริหารธุรกิจ
#อสังหา
#บริการลูกค้า
#นักเขียน
#อนิเมะ
#ท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Bachelor of Business Adminstration Real Estate Business
ปีที่เข้าศึกษา
2016
senior image จองเวลา
พี่ยูจีน ฬ64

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ -
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
หนุน

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
#ไทย
#สังคม
#จีน
#นักพากย์
#นักข่าว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
มีมี่ commarts cu

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
น้ำพั้นซ์

(2)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเคมี
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่ญาดา ฬ 66

(1)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#ไทย
#สังคม
#คณิตศาสตร์
#TGAT
#IELTS
##กิจกรรมนอกเวลา
#worklifebalance
#productivity
#selfcare
#mentalhealth
#อ่านหนังสือนอกเวลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566