CoachDD by Dek-D

ร่วมเป็นโค้ชรุ่นพี่แบ่งปันประสบการณ์เตรียมสอบ การเรียน และการทำงาน

ส่งต่อคำแนะนำให้กับน้องๆ มัธยมและผู้ปกครอง
พร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดรายได้ที่ โค้ชดีดี !

โค้ชรุ่นพี่ ต้องทำอะไรบ้าง

วางแผน

เตรียมตัวแนะแนวรุ่นน้อง
ก่อนให้คำปรึกษาตามแนวทาง
แต่ละหัวข้อ

ให้คำปรึกษา

แนะแนวน้องๆ ตามหัวข้อ
ที่เลือกมา ผ่านวิดีโอคอล
ในเวลานัดหมาย

เขียนสรุปรายงาน

สรุปเรื่องที่ให้คำปรึกษา
ไปทั้งหมด ให้น้องกลับไปอ่าน
และทบทวนได้ในภายหลัง

เป็นโค้ชรุ่นพี่ ดียังไง

ใครสมัครได้บ้าง

  • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • กำลังเรียนหรือจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว
  • มีเวลาว่างอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รีวิวประสบการณ์เป็นโค้ชรุ่นพี่

ร่วมงานกับ #COACHDD
มีแต่ความประทับใจ !

ดูรีวิวที่นี่

ได้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร
นำไปใส่พอร์ตได้จริง

ดูรีวิวที่นี่

การแบ่งรายได้

ค่าบริการ
ที่ผู้ใช้ชำระ
รายได้รวมหลัง
หักภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนแบ่งรายได้
ผู้ให้บริการ 60% เด็กดี 40%
ค่าบริการ 30 นาทีช่วงไม่มีโปรโมชั่น 239 223.36 134.01 89.34
ค่าบริการ 1 ชั่วโมงช่วงไม่มีโปรโมชั่น 399 372.89 223.73 149.15

หมายเหตุ

  • ส่วนแบ่งรายได้ที่โค้ชได้รับยังไม่รวมการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามกฎหมาย ซึ่งสามารถเรียกคืนได้ในกรณีขึ้นภาษีจริงน้อยกว่า 3%
  • ส่วนแบ่งรายได้ของ Dek-D เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ดูแลระบบ และการทำการตลาด
  • เรทส่วนแบ่งรายได้นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป