ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 89 คน
senior image จองเวลา
พี่มาร์ช

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
เคล็ดลับรอบโควตา
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#คณิตศาสตร์
#นักพากย์
#youtuber
#นักข่าว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ฟีนิกซ์ แพทย์ศิริราช

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ฟิสิกส์
#เคมี
#ชีววิทยา
#TGAT
#กสพท
#หมอ
#วิศวกร
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทยศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
P’พุทธรักษา

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบโควตา
เคล็ดลับรอบ กสพท
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ชีววิทยา
#กสพท
#ไทย
#สังคม
#อังกฤษ
#TGAT
#youtuber
#เภสัชกร
#นักเขียน
#พิธีกร
มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิต
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
P'Pun BBA

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#ญี่ปุ่น
#คณิตศาสตร์
#นักดนตรี
#นักเขียน
#ธุรกิจ
#การตลาด
#เปียโน
#สอวน
#คอมพิวเตอร์
#programming
Ritsumeikan Asia Pacific University
International Management International Management
ปีที่เข้าศึกษา
2023
senior image จองเวลา
พี่กวาง บัญชีจุฬา

(1)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#อังกฤษ
#ไทย
#สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
ณัฐะ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่อิ้งแลน

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
นุ่น อักษร จุฬาฯ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#จีน
#TGAT
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร์ ยังไม่เลือก
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่นาเดีย อักษร จุฬาฯ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ อักษรศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566