ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 88 คน
senior image จองเวลา
พี่ไอซ์ วิศวะ จุฬาฯ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่พิชชี่ Rx จุฬาฯ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบ กสพท
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#เคมี
#ชีววิทยา
#กสพท
#นักเขียน
#พิธีกร
#นักโต้วาที
#วาดภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
Ble CP47

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ปีที่เข้าศึกษา
2653
senior image จองเวลา
พี่มาติณห์ RxNU

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#เคมี
#คณิตศาสตร์
#ชีววิทยา
#กสพท
#TGAT
#youtuber
#นักเขียน
#นักพากย์
#เภสัชกร
#นักการเมือง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
พี่นนท์ วิศวะ ภาครวม ชูล่า(จุฬา)

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
#ฟิสิกส์
#คณิตศาสตร์
#TGAT
#วิทย์-วิศวะ
#วิศวกร
#youtuber
#นักดนตรี
#นักพากย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่นัตตี้ KU77&FR36

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ปีที่เข้าศึกษา
2560
senior image จองเวลา
พี่มายด์ nitade cu

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ไทย
#นักพากย์
#นักเขียน
#นักข่าว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ วารสารสนเทศน์และสื่อใหม่
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่ส้มส้ม lawchula64

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ไทย
#สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ -
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่เพียว Law Chula63

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
พี่พริม ฬ64

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ -
ปีที่เข้าศึกษา
2564