ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 89 คน
senior image จองเวลา
พี่อาร์มมี่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬา

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ฟิสิกส์
#คณิตศาสตร์
#วิทย์-วิศวะ
#วิศวกร
#Startup
#Developer
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
phanarin

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#วิทย์-วิศวะ
#ฟิสิกส์
#คณิตศาสตร์
#TGAT
#กสพท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ฟาร์ม เภสัชจุฬา อุตสาหการ ปี4

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical Sciences
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
First Learning

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบ กสพท
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#ฟิสิกส์
#เคมี
#ชีววิทยา
#วิทย์-วิศวะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่วิว ie วิดวะจุฬา

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ฟิสิกส์
#วิทย์-วิศวะ
#คณิตศาสตร์
#ภูมิศาสตร์
#วิทยาศาสตร์โลก
#Earth Science
#วิศวกร
#สอวน.ภูมิศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่เจ SciRU

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
Pamelo #RACD #MU

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#ชีววิทยา
#TGAT
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
เพ้นส์ อักษร88 balac13 จุฬา

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่มาย Arts90

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#ฝรั่งเศส
#สเปน
#ภาพยนตร์
#ภาษา
#สเปน
#ฝรั่งเศส
#youtuber
#TikTok
#เพลง
#นักเขียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ สเปน
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่โนวา ArtsCU89

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ไทย
#นักวาดภาพประกอบ
#นักเขียน
#translator
#artisan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ปีที่เข้าศึกษา
2564