ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 93 คน
senior image จองเวลา
พี่พั้น วิศวะคอม CEDT จุฬา

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่โก้ง ขอนเเก่น

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบโควตา
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#ไทย
#อังกฤษ
#TGAT
#นักพากย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน
ปีที่เข้าศึกษา
2555
senior image จองเวลา
ปาย วารสารฯ มธ. (JC66)

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์
ปีที่เข้าศึกษา
2023