senior profile picture

พี่ฟิล์ม RxCU82

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มคณะ
เภสัชศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2563
คณะและสาขา
เภสัชศาสตร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
วิชาที่ถนัด
ความสามารถ/ความสนใจ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะและสาขา
เภสัชศาสตร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม

โค้ชไม่ได้กำหนดตารางเวลาไว้

หากอยากคุยกับโค้ช วัน-เวลาไหน
ติดต่อทีมงาน เพื่อช่วยนัดโค้ชให้เลย
LINE: @coachdd