ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 128 คน
senior image จองเวลา
พีเจ เภสัชจุฬาฯ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ชีววิทยา
#อังกฤษ
#คอมพิวเตอร์
#python
#เภสัชวิทยา
#คอมพิวเตอร์
#เทคโนโลยี
#เภสัช
#สุขภาพจิต
#python
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์ วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2561
senior image จองเวลา
พี่โมเลตูน นิเทศจุฬาฯ JN

(13)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ญี่ปุ่น
#TGAT
#ไทย
#นักข่าว
#นักเขียน
#youtuber
#content creator
#พิธีกร
#โต้วาที
#ผู้ประกาศข่าว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ วารสารสนเทศและสื่อใหม่
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
พี่เค้กไอดอล

(0)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#ไทย
#สังคม
#จีน
#นักข่าว
#ผู้ประกาศข่าว
#การPresentงาน
#ประสบการณ์summerต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา
ปีที่เข้าศึกษา
2558
senior image จองเวลา
พี่เจจี้ บัญชี จุฬา

(7)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#คณิตศาสตร์
#บัญชี
#youtuber
#consultant
#big4
#audit
#ภาษาสเปน
#วางแผนสอบเข้า
#ชีวิตในมหาลัย
#ชีวิตทำงาน
#นักบัญชี
#คอนซั้ล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี
ปีที่เข้าศึกษา
2561
senior image จองเวลา
พี่เติ้ล เภสัชจุฬาฯ

(1)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบ กสพท
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#เคมี
#คณิตศาสตร์
#กสพท
#tiktok
#เภสัช
#ยา
#เลือกคณะที่ใช่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ปิ่น เภสัช จุฬาฯ

(6)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบ กสพท
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#เคมี
#คณิตศาสตร์
#กสพท
#ชีววิทยา
#ฟิสิกส์
#TGAT
#วิทย์-วิศวะ
#หมอ
#วิศวกร
#หมอฟัน
#เภสัชกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2561
senior image จองเวลา
พี่ทิ้ว เภสัชจุฬา

(0)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#เคมี
#บริษัทยา
#เภสัชกรร้านยา
#โรงงานยา
#เภสัชกร
#เภสัช
#เภสัชศาสตร์
#หมอยา
#โรงพยาบาล
#ร้านยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์ เภสัชการอุตสาหกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2561
senior image จองเวลา
พี่ตัส ˚ ༘

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#เคมี
#ชีววิทยา
#นักพากย์
#youtuber
#นักดนตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
Ashwin

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#หมอ
#วิจัย
#ภาษาอังกฤษ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์นานาชาติ
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
พี่พี ทันตะจุฬาฯ

(1)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#ชีววิทยา
#หมอฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2562