ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 110 คน
senior image จองเวลา
พี่มายด์ ฬ

(19)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#กฎหมาย
#กิจกรรม
#การจัดสรรเวลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
P'หญิง เภสัช&นักบิน

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#SoftSkill
#ชีววิทยา
#การบิน
#เภสัชกร
#หมอ
#นักเขียน
#นักบิน
#youtuber
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิต
ปีที่เข้าศึกษา
2549
senior image จองเวลา
แฟร์รี่_Arts89

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#เกาหลี
#อังกฤษ
#สังคม
#เศรษฐศาสตร์
#ไทย
#นักเขียน
#youtuber
#Marketing
#Flight attendants
#นักการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาเกาหลี
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
มะเฟือง law cu

(1)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#กฎหมาย
#การพูด
#เยอรมัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
P’Ice เเพทย์จุฬาฯ

(3)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
เคล็ดลับรอบ กสพท
#คณิตศาสตร์
#ฟิสิกส์
#ชีววิทยา
#เคมี
#หมอ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ -
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
น้ำเพชร polsci75

(1)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ไทย
#สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ต้าหลี่ IR ฮังการี

(12)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#สเปน
#สังคม
#เรียนต่อนอก
#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักการทูต
#ชิงทุนต่างประเทศ
Eötvös Loránd University
สังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่ริน Psyche CU

(5)

วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#อังกฤษ
#ชีววิทยา
#หนังสือ
#นักเขียน
#จิตวิทยา
#สุขภาพจิต
#การตลาด
#UXUI
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยา
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
มอร์ส

(0)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครุศาสตร์อุตสหกรรมเเละเทคโนโลยี วิจัยเเละประเมินการศึกษา
ปีที่เข้าศึกษา
2560
senior image จองเวลา
ฟ้า เอกจีน Arts89

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#จีน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาจีน
ปีที่เข้าศึกษา
2564