ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 128 คน
senior image จองเวลา
พี่เม เภสัช จุฬา

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบ กสพท
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#กสพท
#เคมี
#ฟิสิกส์
#ไทย
#ชีววิทยา
#สังคม
#คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
P’poom เทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ

(9)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ชีววิทยา
#TGAT(เชื่อมโยง)
#หนังสือ
#เทคโนโลยี
#Medtech
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่โดม

(0)

ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#คณิตศาสตร์
#คุณครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะครุศาสตร์ คณิตศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2560
senior image จองเวลา
พี่เน็ท

(0)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#เคมี
#คณิตศาสตร์
#ฟิสิกส์
#youtuber
#Content creator
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมอุตสาหการ
ปีที่เข้าศึกษา
2561
senior image จองเวลา
jedlueng

(0)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ธุรกิจ
#นักเขียน
#Fitness
#Programming
The University of Warwick
Warwick Business School, School of Environment, Education and Development MSc Management of Information Systems & Digital Innovation(โท) และ Management, Leadership and Leisure (ตรี)
ปีที่เข้าศึกษา
2016
senior image จองเวลา
เจเจ

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#TGAT
#วิศวกร
#นักวาดภาพประกอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ดิว TU-Oxford

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#TGAT
#เรียนต่อต่างประเทศ
#ไอวี่ลีกส์
#Oxbridge
#สอบเข้าOxford
#สอบเข้าHarvard
#การศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (ปริญญาตรี) กำลังจะศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาโท) โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (ปริญญาตรี) Digital and social change (ปริญญาโท)
ปีที่เข้าศึกษา
2015
senior image จองเวลา
พี่หมอเบสท์ สัตวะ ฬ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#สัตวแพทย์
#หมอสัตว์เล็ก
#ชีวิตหลังเรียนจบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2558
senior image จองเวลา
พี่พี EconTU74

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#สังคม
#เศรษฐศาสตร์
#เศรษฐศาสตร์
#การลงทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
ฮาร์ทเป้ TU

(14)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
เคล็ดลับรอบพอร์ต
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#วิทยาศาสตร์
#อังกฤษ
#IELTS
#สิ่งแวดล้อม
#นักวิจัย
#นโยบายสาธารณะ
#สาธารณสุข
#การเมือง
#ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปีที่เข้าศึกษา
2565