senior profile picture

พี่เตย เคมีธรรมศาสตร์

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มคณะ
วิทยาศาสตร์ทุกสาขา
ปีที่เข้าศึกษา
2560
คณะและสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
วิชาที่ถนัด
[{"value":"เคมี"},{"value":"ชีววิทยา"},{"value":"คณิตศาสตร์"}]
ความสามารถ/ความสนใจ
[{"value":"นักเขียน"},{"value":"นักวาดภาพประกอบ"},{"value":"นักวิทยาศาสตร์"}]
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะและสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี

โค้ชไม่ได้กำหนดตารางเวลาไว้

หากอยากคุยกับโค้ช วัน-เวลาไหน
ติดต่อทีมงาน เพื่อช่วยนัดโค้ชให้เลย
LINE: @coachdd

ชื่อเล่น เตย
เข้าศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2560 ด้วยคะแนน Admission เป็นอันดับสอง
จบการศึกษาปี 2564