ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 128 คน
senior image จองเวลา
Ashwin

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#หมอ
#วิจัย
#ภาษาอังกฤษ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์นานาชาติ
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
พี่พี ทันตะจุฬาฯ

(1)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#ชีววิทยา
#หมอฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
พี่เตย เคมีธรรมศาสตร์

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#เคมี
#ชีววิทยา
#คณิตศาสตร์
#นักเขียน
#นักวาดภาพประกอบ
#นักวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
ปีที่เข้าศึกษา
2560
senior image จองเวลา
บุ๊ค

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบโควตา
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ การโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
ไผ่

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ วาทนิเทศ
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่มายด์ ฬ

(19)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#กฎหมาย
#กิจกรรม
#การจัดสรรเวลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
P'หญิง เภสัช&นักบิน

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#SoftSkill
#ชีววิทยา
#การบิน
#เภสัชกร
#หมอ
#นักเขียน
#นักบิน
#youtuber
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิต
ปีที่เข้าศึกษา
2549
senior image จองเวลา
แฟร์รี่_Arts89

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#เกาหลี
#อังกฤษ
#สังคม
#เศรษฐศาสตร์
#ไทย
#นักเขียน
#youtuber
#Marketing
#Flight attendants
#นักการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาเกาหลี
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
มะเฟือง law cu

(1)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#กฎหมาย
#การพูด
#เยอรมัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
P’Ice เเพทย์จุฬาฯ

(5)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
เคล็ดลับรอบ กสพท
#คณิตศาสตร์
#ฟิสิกส์
#ชีววิทยา
#เคมี
#หมอ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ -
ปีที่เข้าศึกษา
2566