ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 41 คน
senior image จองเวลา
พี่ดีดี้ ArtsCU

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#TGAT
#นักดนตรี
#นักเขียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาไทย
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
หนุน

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
#ไทย
#สังคม
#จีน
#นักพากย์
#นักข่าว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
น้ำพั้นซ์

(2)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเคมี
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่เอมิ KUBIM KU80

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ธุรกิจ
#content creator
#marketing
#เจ้าของธุรกิจ
#นักเขียน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ การตลาดนานาชาติ
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
พี่มาร์ช

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
เคล็ดลับรอบโควตา
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#คณิตศาสตร์
#นักพากย์
#youtuber
#นักข่าว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ฟีนิกซ์ แพทย์ศิริราช

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ฟิสิกส์
#เคมี
#ชีววิทยา
#TGAT
#กสพท
#หมอ
#วิศวกร
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทยศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
P'Pun BBA

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#ญี่ปุ่น
#คณิตศาสตร์
#นักดนตรี
#นักเขียน
#ธุรกิจ
#การตลาด
#เปียโน
#สอวน
#คอมพิวเตอร์
#programming
Ritsumeikan Asia Pacific University
International Management International Management
ปีที่เข้าศึกษา
2023
senior image จองเวลา
พี่วิลล์ INDA11 จุฬาฯ

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#สถาปัตย์
#โมเดล
#วาดรูป
#ออกแบบ
#ดีไซน์
#นักวาดภาพประกอบ
#นักทำโมเดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ INDA (International in Design and Architecture)
ปีที่เข้าศึกษา
2016
senior image จองเวลา
พี่เกว

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่น้ำตาล Dent kku

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2567