ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 37 คน
senior image จองเวลา
พี่ดีดี้ ArtsCU

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#TGAT
#นักดนตรี
#นักเขียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาไทย
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
หนุน

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
#ไทย
#สังคม
#จีน
#นักพากย์
#นักข่าว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
น้ำพั้นซ์

(2)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเคมี
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่เอมิ KUBIM KU80

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ธุรกิจ
#content creator
#marketing
#เจ้าของธุรกิจ
#นักเขียน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ การตลาดนานาชาติ
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
พี่มาร์ช

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
เคล็ดลับรอบโควตา
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#คณิตศาสตร์
#นักพากย์
#youtuber
#นักข่าว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ฟีนิกซ์ แพทย์ศิริราช

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ฟิสิกส์
#เคมี
#ชีววิทยา
#TGAT
#กสพท
#หมอ
#วิศวกร
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทยศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
P'Pun BBA

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#ญี่ปุ่น
#คณิตศาสตร์
#นักดนตรี
#นักเขียน
#ธุรกิจ
#การตลาด
#เปียโน
#สอวน
#คอมพิวเตอร์
#programming
Ritsumeikan Asia Pacific University
International Management International Management
ปีที่เข้าศึกษา
2023