ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 31 คน
senior image จองเวลา
พี่เอมิ KUBIM KU80

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ธุรกิจ
#content creator
#marketing
#เจ้าของธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ การตลาดนานาชาติ
ปีที่เข้าศึกษา
2563