ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 31 คน
senior image จองเวลา
พี่ปอน CPE KU วิศวะคอมพิวเตอร์

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#วิทย์-วิศวะ
#Iot
#Internet of thing
#โครงงานคอมพิวเตอร์
#การตัดต่อ
#หาผลงานเข้าพอร์ต
#วิศวะคอมพิวเตอร์
#นักเขียน
#วิศวกร
#โปรเเกรมเมอร๋
#อนิเมะ
#เทคโนโลยี
#เพลง
#ออกกำลังกาย
#Podcast
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน ภาควิชาวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
Nuttawat_PUN

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ปรัชญาการเมือง
#youtuber
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่ไอซ์ วิศวะ จุฬาฯ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
!CE CS

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่เกรซ นิเทศ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#นักพากย์
#youtuber
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ วาทวิทยา
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่อาร์มมี่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬา

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ฟิสิกส์
#คณิตศาสตร์
#วิทย์-วิศวะ
#วิศวกร
#Startup
#Developer
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
เพ้นส์ อักษร88 balac13 จุฬา

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่ดีดี้ ArtsCU

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#TGAT
#นักดนตรี
#นักเขียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาไทย
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
หนุน

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
#ไทย
#สังคม
#จีน
#นักพากย์
#นักข่าว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
น้ำพั้นซ์

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเคมี
ปีที่เข้าศึกษา
2564