ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 41 คน
senior image จองเวลา
พี่ปอน CPE KU วิศวะคอมพิวเตอร์

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#วิทย์-วิศวะ
#Iot
#Internet of thing
#โครงงานคอมพิวเตอร์
#หาผลงานเข้าพอร์ต
#วิศวะคอมพิวเตอร์
#สาขาอื่นพี่ก็ช่วยดูพอร์ตเเละเเนำนำให้ได้นะ
#นักเขียน
#วิศวกร
#โปรเเกรมเมอร๋
#อนิเมะ
#เทคโนโลยี
#เพลง
#ออกกำลังกาย
#Podcast
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน ภาควิชาวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
Nuttawat_PUN

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ปรัชญาการเมือง
#youtuber
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่ไอซ์ วิศวะ จุฬาฯ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
!CE CS

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
#การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
#IT Fundamental
#คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่มีมี่ วิศวะจุฬาฯ

(1)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
#คณิตศาสตร์
#ฟิสิกส์
#ภูมิศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
P'Nicha Biomedsci MU

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่เกรซ นิเทศ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#นักพากย์
#youtuber
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ วาทวิทยา
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่อาร์มมี่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬา

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ฟิสิกส์
#คณิตศาสตร์
#วิทย์-วิศวะ
#วิศวกร
#Startup
#Developer
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่เจ SciRU

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
เพ้นส์ อักษร88 balac13 จุฬา

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เข้าศึกษา
2564