ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 31 คน
senior image จองเวลา
พี่มุก CE

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#จีน
#คณิตศาสตร์
#วิศวกร
#นักแปล
#นักเขียน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
พี่มะเหมี่ยว MT53 จุฬาฯ

(26)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ชีววิทยา
#เคมี
#นักเทคนิคการแพทย์
#นักเขียน
#youtuber
#Music Composer
#Photographer
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
เจเจ

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#ฟิสิกส์
#วิทย์-วิศวะ
#TGAT
#วิศวกร
#นักวาดภาพประกอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ดิว TU-Oxford

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#TGAT
#เรียนต่อต่างประเทศ
#ไอวี่ลีกส์
#Oxbridge
#สอบเข้าOxford
#สอบเข้าHarvard
#การศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (ปริญญาตรี) กำลังจะศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาโท) โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (ปริญญาตรี) Digital and social change (ปริญญาโท)
ปีที่เข้าศึกษา
2015
senior image จองเวลา
พี่พี EconTU74

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#สังคม
#เศรษฐศาสตร์
#เศรษฐศาสตร์
#การลงทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
ฮาร์ทเป้ TU

(14)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
เคล็ดลับรอบพอร์ต
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#วิทยาศาสตร์
#อังกฤษ
#IELTS
#สิ่งแวดล้อม
#นักวิจัย
#นโยบายสาธารณะ
#สาธารณสุข
#การเมือง
#ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่แม็ก นวัต มศว

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#youtuber
#ตัดต่อ
#ถ่ายวิดีโอ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่มิค วิดวะบางมด

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ดาเนียล นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปริญญาตรี

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#สังคม
#TGAT
#วิทย์-วิศวะ
#เรียนต่อนอก
#วิศวกร
#ชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ
Japan, Akita University
Faculty of International Resource Sciences Department of Resource Policy and Management
ปีที่เข้าศึกษา
2023
senior image จองเวลา
พี่รุ้ง AFX ศรีปทุม

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดิจิทัลมีเดีย คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ปีที่เข้าศึกษา
2565