ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 41 คน
senior image จองเวลา
พี่มะเหมี่ยว MT53 จุฬาฯ

(31)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ชีววิทยา
#เคมี
#นักเทคนิคการแพทย์
#นักเขียน
#youtuber
#Music Composer
#Photographer
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
เจเจ

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#TGAT
#วิศวกร
#นักวาดภาพประกอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ดิว TU-Oxford

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#TGAT
#เรียนต่อต่างประเทศ
#ไอวี่ลีกส์
#Oxbridge
#สอบเข้าOxford
#สอบเข้าHarvard
#การศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (ปริญญาตรี) กำลังจะศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาโท) โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (ปริญญาตรี) Digital and social change (ปริญญาโท)
ปีที่เข้าศึกษา
2015
senior image จองเวลา
พี่พี EconTU74

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#สังคม
#เศรษฐศาสตร์
#เศรษฐศาสตร์
#การลงทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
ฮาร์ทเป้ TU

(14)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
เคล็ดลับรอบพอร์ต
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#วิทยาศาสตร์
#อังกฤษ
#IELTS
#สิ่งแวดล้อม
#นักวิจัย
#นโยบายสาธารณะ
#สาธารณสุข
#การเมือง
#ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่แม็ก นวัต มศว

(2)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#youtuber
#ตัดต่อ
#ถ่ายวิดีโอ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่มิค วิดวะบางมด

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ดาเนียล นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปริญญาตรี

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#สังคม
#TGAT
#วิทย์-วิศวะ
#เรียนต่อนอก
#วิศวกร
#ชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ
Japan, Akita University
Faculty of International Resource Sciences Department of Resource Policy and Management
ปีที่เข้าศึกษา
2023
senior image จองเวลา
พี่เทพปุ้ย FIBO#5

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#วิทย์-วิศวะ
#วิศวกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ปีที่เข้าศึกษา
2019
senior image จองเวลา
พี่รุ้ง AFX ศรีปทุม

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดิจิทัลมีเดีย คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ปีที่เข้าศึกษา
2565