ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 41 คน
senior image จองเวลา
พี่ฝ้าย ไอทีบางมด ปีสุดท้าย

(1)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คอมพิวเตอร์
#IT
#Data
#Technology
#Programming
#Big Data
#AI
#Machine Learning
#เทคโนโลยี
#Gold Microsoft Learn Student Ambassador
#พัฒนาตนเอง
#Data Engineer
#Programmer
#Python
#เด็กกิจกรรมนอกห้องเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
School of Information Technology Information Technology
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
พี่นก พยาบาล ธรรมศาสตร์

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ไทย
#พิธีกร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่หอยอ FP (horryorr FP)

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#graphics
#ตัดต่อ
#นักเขียน
#editor
#content creator
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บัญชี บัญชี
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ตัส ˚ ༘

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#เคมี
#ชีววิทยา
#นักพากย์
#youtuber
#นักดนตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
Ashwin

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#หมอ
#วิจัย
#ภาษาอังกฤษ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์นานาชาติ
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
ไผ่

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ วาทนิเทศ
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่ต้าหลี่ IR ฮังการี

(12)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#สเปน
#สังคม
#เรียนต่อนอก
#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักการทูต
#ชิงทุนต่างประเทศ
Eötvös Loránd University
สังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
แบมแบม นิเทศจุฬาฯ #PA

(2)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#อังกฤษ
#เกาหลี
#ศิลปิน
#นักแสดง
#นักร้อง
#นักดนตรี
#โปรดิวเซอร์
#ผู้กำกับ
#นักเขียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ สื่อสารการแสดง
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่มุก CE

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#จีน
#คณิตศาสตร์
#วิศวกร
#นักแปล
#นักเขียน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
พี่มะเหมี่ยว MT53 จุฬาฯ

(31)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ชีววิทยา
#เคมี
#นักเทคนิคการแพทย์
#นักเขียน
#youtuber
#Music Composer
#Photographer
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
ปีที่เข้าศึกษา
2564