ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 35 คน
senior image จองเวลา
พี่มาร์ช

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
เคล็ดลับรอบโควตา
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#คณิตศาสตร์
#นักพากย์
#youtuber
#นักข่าว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
แบมแบม นิเทศจุฬาฯ #PA

(1)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#อังกฤษ
#เกาหลี
#ศิลปิน
#นักแสดง
#นักร้อง
#นักดนตรี
#โปรดิวเซอร์
#ผู้กำกับ
#นักเขียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ สื่อสารการแสดง
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
P'Pun BBA

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#ญี่ปุ่น
#คณิตศาสตร์
#นักดนตรี
#นักเขียน
#ธุรกิจ
#การตลาด
#เปียโน
#สอวน
#คอมพิวเตอร์
#programming
Ritsumeikan Asia Pacific University
International Management International Management
ปีที่เข้าศึกษา
2023
senior image จองเวลา
พี่แม็ก นวัต มศว

(2)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#youtuber
#ตัดต่อ
#ถ่ายวิดีโอ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่มะเหมี่ยว MT53 จุฬาฯ

(26)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ชีววิทยา
#เคมี
#นักเทคนิคการแพทย์
#นักเขียน
#youtuber
#Music Composer
#Photographer
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่ฟีนิกซ์ แพทย์ศิริราช

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ฟิสิกส์
#เคมี
#ชีววิทยา
#TGAT
#กสพท
#หมอ
#วิศวกร
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทยศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่ฝ้าย ไอทีบางมด ปีสุดท้าย

(1)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คอมพิวเตอร์
#IT
#Data
#Technology
#Programming
#Big Data
#AI
#Machine Learning
#เทคโนโลยี
#Gold Microsoft Learn Student Ambassador
#พัฒนาตนเอง
#Data Engineer
#Programmer
#Python
#เด็กกิจกรรมนอกห้องเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
School of Information Technology Information Technology
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
พี่นก พยาบาล ธรรมศาสตร์

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ไทย
#พิธีกร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่หอยอ FP (horryorr FP)

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#graphics
#ตัดต่อ
#นักเขียน
#editor
#content creator
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บัญชี บัญชี
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ตัส ˚ ༘

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#เคมี
#ชีววิทยา
#นักพากย์
#youtuber
#นักดนตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2565