ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 128 คน
senior image จองเวลา
พี่กวาง บัญชีจุฬา

(1)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#อังกฤษ
#ไทย
#สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
ณัฐะ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
Aim Intermed

(0)

เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#นักดนตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ ดนตรีไทย
ปีที่เข้าศึกษา
2001
senior image จองเวลา
พี่อิ้งแลน

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
ปันๆ บัญชี จุฬาฯ MBA M7

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#คณิตศาสตร์
#อังกฤษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬา บัญชี
ปีที่เข้าศึกษา
2015
senior image จองเวลา
พี่เนเน่ XJTLU

(0)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#ไทย
#จีน
#Marketing
#Entrepreneurship
#Arts
#Technology
#Entertainment
#ศิลปะ
#Entertainment
#นักเขียน
#ภาษา
Xi'an Jiaotong Liverpool University
School of Cultural Technology B.A. Arts, Technology, and Entertainment with Contemporary Entrepreneurialism
ปีที่เข้าศึกษา
2022
senior image จองเวลา
นุ่น อักษร จุฬาฯ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#ไทย
#จีน
#TGAT
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร์ ยังไม่เลือก
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่นาเดีย อักษร จุฬาฯ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ อักษรศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566