ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 119 คน
senior image จองเวลา
พี่เอมิ KUBIM KU80

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ธุรกิจ
#content creator
#marketing
#เจ้าของธุรกิจ
#นักเขียน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ การตลาดนานาชาติ
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
Toeite_

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
#อังกฤษ
#TGAT
#สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอักษรศาสตร์ อักษรศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
P’duang dsi มธ

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#TGAT
#อังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สหวิทยาการ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
Nammon

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2561
senior image จองเวลา
เอม Arts91

(0)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#สังคม
#นักเขียน
#นักวาดภาพประกอบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศน์
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่น้ำฝน บัญชี จุฬา Shi83

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ฟ้าใส นิติ มธ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ -
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
P’พุทธรักษา

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบโควตา
เคล็ดลับรอบ กสพท
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ชีววิทยา
#กสพท
#ไทย
#สังคม
#อังกฤษ
#TGAT
#youtuber
#เภสัชกร
#นักเขียน
#พิธีกร
มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิต
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่กวาง บัญชีจุฬา

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#อังกฤษ
#ไทย
#สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี
ปีที่เข้าศึกษา
2563