ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 11 คน
senior image จองเวลา
พี่ฮุย Digital Marketing/เรียนต่อต่างประเทศ

(0)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#marketing
#การตลาด
#การสื่อสาร
#การสื่อสารระหว่างประเทศ
#การสอน
#การตลาด
#การทำอาหาร
#ภาษาอังกฤษ
HELP University (Kuala Lumpur), Macquarie University (Sydney)
Bechelor of Communication Marketing Communication
ปีที่เข้าศึกษา
2010