ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 13 คน
senior image จองเวลา
P'Pun BBA

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#ญี่ปุ่น
#คณิตศาสตร์
#นักดนตรี
#นักเขียน
#ธุรกิจ
#การตลาด
#เปียโน
#สอวน
#คอมพิวเตอร์
#programming
Ritsumeikan Asia Pacific University
International Management International Management
ปีที่เข้าศึกษา
2023
senior image จองเวลา
Aim Intermed

(0)

เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#นักดนตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ ดนตรีไทย
ปีที่เข้าศึกษา
2001
senior image จองเวลา
พี่เนเน่ XJTLU

(0)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#ไทย
#จีน
#Marketing
#Entrepreneurship
#Arts
#Technology
#Entertainment
#ศิลปะ
#Entertainment
#นักเขียน
#ภาษา
Xi'an Jiaotong Liverpool University
School of Cultural Technology B.A. Arts, Technology, and Entertainment with Contemporary Entrepreneurialism
ปีที่เข้าศึกษา
2022