senior profile picture

พี่น้ำ บัญชี จุฬา

(2)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มคณะ
บัญชี, บริหาร, การจัดการ
ปีที่เข้าศึกษา
2561
คณะและสาขา
พาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี
การบัญชี
วิชาที่ถนัด
[{"value":"อังกฤษ"},{"value":"คณิตศาสตร์"}]
ความสามารถ/ความสนใจ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะและสาขา
พาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี
การบัญชี

โค้ชไม่ได้กำหนดตารางเวลาไว้

หากอยากคุยกับโค้ช วัน-เวลาไหน
ติดต่อทีมงาน เพื่อช่วยนัดโค้ชให้เลย
LINE: @coachdd

Pondereplayy ***

ขอบคุณน้าาาครับบ ให้คำปรึกษาดั้ยดีมั่กเลยย

JaksI ***

พี่ให้คำแนะนำรวมถึงข้อมูลครบถ้วน ที่สำคัญอัธยาศัยดีมาก สามารถถามเพิ่มเติมได้ตลอด แนะนำเลยๆ

สวัสดีน้องๆเเละผู้ปกครองค่ะ พี่น้ำ พร้อมเเละยินดีให้คำปรึกษาน้องๆ หรือ ผู้ปกครองทุกคนเลยค่ะ
ชีวิตบางส่วนในรั้วมหาวิทยาลัยของน้ำ
เป็นประธานนิสิตภาคบัญชี และเป็น EY Ambassador ร่วมถึงได้รับทุนการศึกษาเเละทุนสนับสนุนในการเรียนจากการที่มึความโดดเด่นด้านการเรียนเเละการทำกิจกรรมตลอดระยะเวลา4ปี
นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเข้าร่วมค่ายอาสาสอนหนังสือของมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด เเละประสบการณ์ต่างๆจากเพื่อนๆน้องๆในหลายคณะ ไม่ว่าจะคณะเเพทย์ เภสัช ทันตะ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เเละอื่นๆ

กว่าจะมาเป็นน้ำ
น้ำสามารถเข้าใจ เเละเข้าถึงความกังวลที่น้องๆหรือผู้ปกครองกำลังเผชิญได้ดีค่ะ รวมถึงให้โอกาสตัวเองในการอยู่ในหลากหลายสังคม ทั้งสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยเเละการทำงาน ทำให้น้ำค่อนข้างมีไอเดียทึ่เปิดกว้าง ดังนั้นหากน้องๆเเละผู้ปกครองมีความกัวลใจเรื่องๆใด สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ ยินดีให้คำเเนะนำเเละรับฟังด้วยใจค่ะ