senior profile picture

Yoshino-kun

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มคณะ
วิทยาศาสตร์ทุกสาขา
ปีที่เข้าศึกษา
2561
คณะและสาขา
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
วิชาที่ถนัด
ความสามารถ/ความสนใจ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะและสาขา
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา

โค้ชไม่ได้กำหนดตารางเวลาไว้

หากอยากคุยกับโค้ช วัน-เวลาไหน
ติดต่อทีมงาน เพื่อช่วยนัดโค้ชให้เลย
LINE: @coachdd