senior profile picture

พีเจ เภสัชจุฬาฯ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบ กสพท
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มคณะ
เภสัชศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2561
คณะและสาขา
เภสัชศาสตร์
วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
วิชาที่ถนัด
[{"value":"ชีววิทยา"},{"value":"อังกฤษ"},{"value":"คอมพิวเตอร์"},{"value":"python"},{"value":"เภสัชวิทยา"}]
ความสามารถ/ความสนใจ
[{"value":"คอมพิวเตอร์"},{"value":"เทคโนโลยี"},{"value":"เภสัช"},{"value":"สุขภาพจิต"},{"value":"python"}]
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะและสาขา
เภสัชศาสตร์
วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

โค้ชไม่ได้กำหนดตารางเวลาไว้

หากอยากคุยกับโค้ช วัน-เวลาไหน
ติดต่อทีมงาน เพื่อช่วยนัดโค้ชให้เลย
LINE: @coachdd

พี่พีเจ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (P. Care) ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงฝึกงานชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการฝึกงานครั้งสุดท้ายก่อนเรียนจบครับ

ด้วยประสบการณ์ด้านแนะแนวมามากกว่า 5 ปี ถ้าหากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนเภสัชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานเภสัชที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย (P. Care) ไม่ว่าจะยังลังเลเลือกคณะหรือเลือกสาขาไม่ถูก อยากทำความรู้จักกับเภสัชมากกว่านี้ หรืออยากรู้ว่าจบไปจะสามารถทำอะไรได้บ้าง สังคมการทำงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร หรือสงสัยว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร

สามารถเข้ามาปรึกษาได้ตลอดเลยครับ ยินดีให้คำแนะนำเสมอเลยนะ ^_^

นอกจากนี้ ตนเองยังมีความสนใจด้านการประยุกต์ใช้ ศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของเครื่อง/การเรียนรู้ของเครื่องเชิงบึก (Machine Learning / Deep Learning) เข้ามาแก้ปัญหาทางด้านเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเขียนโปรเเกรมด้วยภาษาต่าง ๆ ร่วมด้วยเช่น Python ดังนั้นถ้าหากน้องคนไหนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชอบเขียนโปรเเกรม แต่ก็อยากเรียนเภสัชร่วมด้วย สามารถเข้ามาแจ้ง ขอปรึกษา หรือสอบถามได้เลยครับ ^^

หมายเหตุ: หากเป็นไปได้ อยากให้แจ้งรายละเอียดเรื่องราวที่อยากปรึกษาก่อน จะได้เตรียมข้อมูลมาให้ถูกครับ