senior profile picture

พีเจ เภสัชจุฬาฯ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มคณะ
เภสัชศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2561
คณะและสาขา
เภสัชศาสตร์
วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
วิชาที่ถนัด
[{"value":"ชีววิทยา"},{"value":"อังกฤษ"},{"value":"คอมพิวเตอร์"},{"value":"python"},{"value":"เภสัชวิทยา"}]
ความสามารถ/ความสนใจ
[{"value":"คอมพิวเตอร์"},{"value":"เทคโนโลยี"},{"value":"เภสัช"},{"value":"สุขภาพจิต"},{"value":"python"}]
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะและสาขา
เภสัชศาสตร์
วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

โค้ชไม่ได้กำหนดตารางเวลาไว้

หากอยากคุยกับโค้ช วัน-เวลาไหน
ติดต่อทีมงาน เพื่อช่วยนัดโค้ชให้เลย
LINE: @coachdd

พี่พีเจ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (P. Care) ตอนนี้กำลังเวียนฝึกงานปีที่ 6 อยู่ที่โรงพยาบาลครับ

[ประสบการณ์ฝึกงานที่ผ่านมา]
- ศูนย์บริการสาธารณสุข ดินแดง (4 สัปดาห์)
- โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (5 สัปดาห์)
- Lab Pharmacy (5 สัปดาห์)
- ร้านยากนกฟาร์มาเชน (6 สัปดาห์)
- KCMH (อายุรกรรมผู้ป่วยใน 6 สัปดาห์)
- KCMH (ER and Observe Unit 6 สัปดาห์)
- CKPH (Ambulatory กำลังฝึก)

[หัวข้อการแนะแนวหรือให้คำปรึกษา]
- การเรียนเภสัช หรือสายงานที่สามารถทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานเภสัชที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย หรือการบริบาลทางเภสัชกรรม (P. Care) ตั้งแต่การเป็น Ward Pharmacist, Ambulatory Pharmacist ฯลฯ
- ลังเลการเลือกคณะ หรือเลือกสาขาไม่ถูก อยากทำความรู้จักกับเภสัช หรือวิชาชีพอื่น ๆ ในสหวิชาชีพการแพทย์มากกว่านี้ อยากรู้ว่าจะจบไปทำอะไรได้บ้าง สังคมการทำงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร หรือสงสัยว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ตลอดเลยนะ

[หัวข้อแนะแนวหรือให้คำปรึกษาเพิ่มเติม]
นอกจากนี้ เรายังมีความสนใจด้านการประยุกต์ใช้ ศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของเครื่อง/การเรียนรู้ของเครื่องเชิงลึก (Machine Learning / Deep Learning) เข้ามาแก้ปัญหาทางด้านเภสัชศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเขียนโปรเเกรมด้วยภาษาต่าง ๆ ร่วมด้วยเช่น Python ดังนั้นถ้าหากน้องคนไหนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชอบเขียนโปรเเกรม แต่ก็อยากเรียนเภสัชร่วมด้วย สามารถเข้ามาขอปรึกษา หรือสอบถามได้เลยครับ ^^

[หมายเหตุ]
หากเป็นไปได้ อยากให้แจ้งรายละเอียดเรื่องราวที่อยากปรึกษาก่อน จะได้เตรียมข้อมูลมาให้ถูกครับ ^^