ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 101 คน
senior image จองเวลา
พี่ญาดา ฬ 66

(1)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#ไทย
#สังคม
#คณิตศาสตร์
#TGAT
#IELTS
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่ฝ้าย ไอทีบางมด ปีสุดท้าย

(1)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คอมพิวเตอร์
#IT
#Data
#Technology
#Programming
#Big Data
#AI
#Machine Learning
#เทคโนโลยี
#Gold Microsoft Learn Student Ambassador
#พัฒนาตนเอง
#Data Engineer
#Programmer
#Python
#เด็กกิจกรรมนอกห้องเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
School of Information Technology Information Technology
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
พี่ปิ่น เภสัช จุฬาฯ

(6)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบ กสพท
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#เคมี
#คณิตศาสตร์
#กสพท
#ชีววิทยา
#ฟิสิกส์
#TGAT
#วิทย์-วิศวะ
#หมอ
#วิศวกร
#หมอฟัน
#เภสัชกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2561
senior image จองเวลา
พี่เค้กไอดอล

(0)

ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#ไทย
#สังคม
#จีน
#นักข่าว
#ผู้ประกาศข่าว
#การPresentงาน
#ประสบการณ์summerต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา
ปีที่เข้าศึกษา
2558
senior image จองเวลา
P’duang dsi มธ

(0)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#TGAT
#อังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สหวิทยาการ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
ปีที่เข้าศึกษา
2566
senior image จองเวลา
พี่ปุ้น FRAB7

(0)

เคล็ดลับรอบโควตา
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#ฟิสิกส์
#robotics
#วิทย์-วิศวะ
#วิศวกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม วิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
พี่ช่า KMITL (เด็กซิ่ว)

(32)

ปูพื้นฐาน TCAS สำหรับผู้เริ่มต้น
วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบโควตา
จัดอันดับรอบแอดมิชชั่น
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#TGAT
#วิทย์-วิศวะ
#ชีววิทยา
#สังคม
#อังกฤษ
#ไทย
#เด็กซิ่ว
#การจัดตารางอ่านหนังสือ
#Studygram
#นักดนตรี
#นักเขียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่น้ำ บัญชี จุฬา

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#อังกฤษ
#คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี การบัญชี
ปีที่เข้าศึกษา
2561
senior image จองเวลา
พี่โนวา ArtsCU89

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#ไทย
#นักวาดภาพประกอบ
#นักเขียน
#translator
#artisan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
มิลค์

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#สังคม
#อังกฤษ
#เกาหลี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์ เกาหลีธุรกิจ
ปีที่เข้าศึกษา
2565