ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 3 คน
senior image จองเวลา
จานี่จ๋า

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ฟิสิกส์
#วิทย์-วิศวะ
#อังกฤษ
#ชีววิทยา
#คณิตศาสตร์
#เคมี
#youtuber
#นักวาดภาพประกอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
พี่กิ๊ฟท์ ป.ตรีนิติจุฬา62

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#สังคม
#นักเขียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายแพ่งอาญา
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
Pamelo #RACD #MU

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#ชีววิทยา
#TGAT