ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 7 คน
senior image จองเวลา
จานี่จ๋า

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ฟิสิกส์
#วิทย์-วิศวะ
#อังกฤษ
#ชีววิทยา
#คณิตศาสตร์
#เคมี
#youtuber
#นักวาดภาพประกอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
พี่กิ๊ฟท์ ป.ตรีนิติจุฬา62

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#สังคม
#นักเขียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายแพ่งอาญา
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
Pamelo #RACD #MU

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#ชีววิทยา
#TGAT
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่ฟ้าใส นิติ มธ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ -
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่มาร์ช

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
เคล็ดลับรอบโควตา
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ไทย
#คณิตศาสตร์
#นักพากย์
#youtuber
#นักข่าว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
พี่วิลล์ INDA11 จุฬาฯ

(0)

เคล็ดลับรอบพอร์ต
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#สถาปัตย์
#โมเดล
#วาดรูป
#ออกแบบ
#ดีไซน์
#นักวาดภาพประกอบ
#นักทำโมเดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาฯ INDA (International in Design and Architecture)
ปีที่เข้าศึกษา
2016
senior image จองเวลา
พี่โก้ง ขอนเเก่น

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบโควตา
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#ไทย
#อังกฤษ
#TGAT
#นักพากย์